Το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας:

 

Απευθύνεται…
… σε ενηλίκους εργαζομένους αλλά και ανέργους,
που θέλουν να αναβαθμίσουν
τα επαγγελματικά τους προσόντα.

Στοχεύει…
… στην παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης επιπέδου Λυκείου,
υψηλών προδιαγραφών,

Σέβεται…
… τις ιδιαίτερες ανάγκες των ενηλίκων μαθητών μας,
στις οποίες και προσαρμόζεται.

Προσφέρει…
 …   Απολυτήριο τίτλο Λυκείου, μαζί με επαγγελματικό Πτυχίο ειδίκευσης
σε έναν από τους τέσσερις Τομείς που λειτουργούν.

Υποστηρίζει
… την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Προσφέρει…
… δυνατότητα αμειβόμενης Μαθητείας μετά την αποφοίτηση.

Διαθέτει…
… σύγχρονο διδακτήριο, οργανωμένα εργαστήρια
και εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό